Giới thiệu

Venus Wedding là một địa chỉ chụp ảnh cưới đẹp và chuyên nghiệp tại TP.HCM

𝐕𝐞𝐧𝐮𝐬 𝐖𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠
𝐂𝐍 𝟏 : 𝟐𝟕𝟐 𝐋𝐞̂ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐊𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 - 𝐏 𝐓𝐡𝐨̛́𝐢 𝐀𝐍 - 𝐐𝟏𝟐 - 𝐓𝐏 𝐡𝐜𝐦
𝐂𝐍 𝟐 : 𝗖𝟰𝟬 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗧𝗵𝗶̣ 𝗕𝘂́𝗽 - 𝗛𝗶𝗲̣̂𝗽 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗖𝗶𝗧𝘆 . 𝐐𝟏𝟐 . 𝐓𝐏 𝐡𝐜𝐦